ფუნგიციდები

ჰოსტრაკოლი

0₾

ჯენსილი

0₾

ფულპასი

0₾

სქაინერი

0₾

პატამილი

0₾

მაქსიმუმი

0₾

კამბიტი

0₾

კორიტუსი 

0₾

კასერ პრო

0₾

ევაკური

0₾