ხელსაწყოები ბაღის სამუშაოებისთვის

შესაწამლი აპარა

100₾

დამფრქვევი ბატა

0₾

Pandora მექანიკ

35₾

650 მმ ბუჩქის ს

40₾

710 მმ სასხლავი

46₾

ბუჩქის სასხლავი

28₾

სასხლავი მაკრატ

60₾

სამზარეულოს დან

20₾

სასხლავი მაკრატ

54₾

3 ცალიანი ხელსა

16₾