ჰერბიციდები

გონდოლიერი 240

0₾

პატრული

0₾

კალსონი სკ

0₾

სუპერ სენკორი

0₾

ქათენგი

0₾

ჰელგა სუპერი

0₾

ტერდოკი

0₾

სონრაუნდი

0₾

აკარიციდები