ჰერბიციდები

დიქსი

60₾

გონდოლიერი 240

80₾

პატრული

30₾

კალსონი სკ

40₾

სუპერ სენკორი

80₾

ქათენგი

30₾

ჰელგა სუპერი

22₾

ტერდოკი

60₾

სონრაუნდი

18₾

აკარიციდები