გოლდპლანი

...
მოქმედი ნივთიერება: აცეტამიპრიდი-200 გრ/კგ, ქლორპირიფოსი 480 გ/
პრეპარატული ფორმა: ხსნადი
ქიმიური კლასი: აცეტამიდები.
განსხვავებით სხვა ინსექტიციდებისაგან აცე-ს გააჩნია მოქმედების უნიკალური მექანიზმი. იგი მავნებელში არღვევს ნერვული იმპულსის გადაცემას და იწვევს აღგზნებას, რისგანაც მალევე იღუპება.
წონა
რაოდენობა:
       კულტურა:                           მავნებელი             ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა        ლოდინის პერ. ჯერადობა

კიტრი პომიდორი (ღია გრუნტი)            ბაღჩის ბუგრი                     0.2                         20
 
კიტრი პომიდორი (დახურული გრუნტი)    ბაღჩის ბუგრი                      0.2                         20

ხორბალი                              პურის ბზუალა, მავნე კუსებურა        0.2                         14

კარტოფილი                            კოლორადოს ხოჭო                0.07-0.1                      14

საძოვრები                                    კალიები                        0.1                        28