სამკაპი მინი

  • ფასი:
    0.15
  • საიმედო
  • მარტივი მოხმარებაში
გამოიყენება წვეთოვანი მილებისათვის სხვადასხვა მიმართულების მისაცემად 
ზომა
რაოდენობა:
გამოიყენება წვეთოვანი მილებისათვის სხვადასხვა მიმართულების მისაცემად