სონრაუნდი

  • ფასი:
    18
  • -სპობს სარეველებს მათი ვეგეტაციის ნებისმიერ ეტაპზე
-ტოტალური მოქმედების მაღალეფექტური ჰერბიციდი ბალახეული სარეველების, ხე-ბუჩქოვანი მცენარეების და სხვა არასასურველი მცენარეების გასანადგურებლად.
-მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი 48%.
-სონრაუნდს გააჩნია სწრაფი მოქმედების მექანიზმი. 
-არ ირეცხება ნალექებისგან გამოყენებიდან 30 წუთის შემდეგ. აქვს კარგი ხსნადობის უნარი.
-სონრაუნდი დიფუზიურად იჭრება მცენარის ქსოვილებში ფოთლის ბაგეებიდან და გადანაწილდება მთელ სისტემაში, მათ შორის ფესურებშიც. 
-გარეგანი ნიშნები შეინიშნება გამოყენებიდან 1 კვირაში, სრული განადგურება ხდება 2-3 კვირაში, გამომდინარე ამინდობრივი პირობებიდან. -

საუკეთესო ეფექტი მიიღწევა გასანადგურებელი მცენარეების აქტიური ზრდის ფაზაში, თბილი ამინდისა და ნიადაგის საკმარისი ტენიანობის დროს.
წონა
რაოდენობა:
ტოტალური მოქმედების ჰერბიციდი