კონტიერი

  • ფასი:
    2
  • -უსაფრთხოა ფუტკრებისათვის
  • -თავსებადია მრავალ ინსექტიციდთან და ფუნგიციდთან
-პრეპარატული ფორმა: სუსპენზია-კონცენტრატი
-მოქმედი ნივთიერება: სპიროდიკლოფენი 240 გრ/ლ, კონტაქტური მოქმედების აკარიციდი. ანადგურებს მცენარეული ტკიპების კვერცხებს, მატლებს და მდედრ ზრდასრულ ტკიპებს.
-გააჩნია მაღალი გვერდითი მოქმედება ფარიანებზე. მოქმედებს ვაზის აბლაბუდიან ტკიპაზე (Shisotetronichus) ჩვეულებრივ აბლაბუდიან ტკიპაზე (Tetranichus Utricae) ციტრუსის წითელ ტკიპაზე (Panonychus Citri) ხეხილის წითელ ტკიპაზე (Panonychus Ulmi) ვაზის გალებიან ტკიპაზე (Eriophis Vitis). კონტიერი,მოქმედების განსაკუთრებული მექანიზმის საშუალებით ახდენს მავნებელში ლიპიდების სიმთების ბლოკირებას. იგი ეფექტურია ტკიპის განვითარების ყველა სტადიაზე (კვერცხი, მატლი, ნიმფა, პროტონიმფა, დეიტონიმფა) და მდედრ ტკიპებზე. მამრი ტკიპები კი არ არიან ზიანის მომტანნი. ისინი წარმოადგენენ მხოლოდ საკვებ ობიექტებს მტაცებელი ტკიპებისითვის.
ზომა
რაოდენობა:
-შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

-პირველადი დახმარება: შესუნთქვისას დაზარალებული გაიყვანეთ სუფთა ჰაერზე. მიმართეთ ექიმს. კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ სუფთა წყლის დიდი რაოდენობით.
თვალში მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ სუფთა წლის დიდი რაოდენობით. თუ გაღიზიანება გრძელდება - დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.