სელდონი

  • ფასი:
    0
  • -აკარიციდი ტკიპების საწინააღმდეგო უნიკალური მოქმედებით 
  • -ხანგრძლივი დაცვითი ეფექტი
-მოქმედი ნივთიერება: ტებუფენპირადი 200 გრ/კგ , ქიმიური ჯგუფი:პირაზოლი.
-სელდონი მაღალეფექტურია ტკიპების ყველა მოქმედ სტადიაში. გააჩნია მკვეთრად გამოხატული ოვიციდური მოქმედება.
-იცავს ფირფიტის ორივე მხარეს. გააჩნია ტრანსლამინარული მოქმედება.
-ეფექტურია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში.
-თავსებადია მრავალ ინსექტიციდთან და ფუნგიციდთან
წონა
რაოდენობა:
კულტურა : ხეხილის და ბოსტნეულის კულტურა

მავნებლები : აბლაბუდანი, ტკიპა, გალებიანი ტკიპა

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰ: 0,5-0,6