ალბანი 25 სფ

  • ფასი:
    25
  • -მაღალეფექტურია მიწის მავნებლების ფართო სპექტრის წინააღმდეგ
გამოიყენება სასოფლო - სამეუნეო კულტურებში მიწისქვეშა მავნებლების წინააღმდეგ, ფოსფორორგანული ინსექტიციდი.

მოქმედი ნივთიერება – ქლორპირიფოსი 25%

დამზადების წესი:
ალბანი მშრალად შევურიოთ 10 კგ ქატოს. შემდეგ ეს მასა დავასველოთ
შაქარწყლით (500 გრ. შაქარი) მოვურიოთ გულდასმით მთლიან დანოტივებამდე.
მომზადებული სატყუარა მოვფინოთ რეზინის ხელთათმანის გამოყენებით 1 ჰა-ზე
6-7 კგ. კარგი იქნება ამას თუ ჩავატარებთ მორწვის შემდეგ.
ზომა
რაოდენობა:
თესლის შეწამვლა:
მოცემული რეგლამენტის მიხედვით ალბანი უნდა შევურიოთ რეკომენდაციაში
ნაჩვენები რაოდენობის დანამულ თესლს და მოვრიოთ გულდასმით, რათა
მთლიანად მოხდეს კონტაქტი სათესლე მასალასთან.