ჯეტსისი 2,5 ეკ

  • ფასი:
    5
  • -მოქმედების ფართო სპექტრი
  • -სწრაფი მოქმედება
  • -ხანგრძლივი დაცვითი ეფექტი
  • -გამოიყენება მრავალ კულტურაში
  • -გამოყენების დაბალი დოზა
  • -საუკეთესო კომპონენტია კომბინაციაში გამოსაყენებლად
-კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების ინსექტიციდი
-პრეპარატული ფორმა:ემულსია კონცენტრატი
-ქიმიური ჯგუფი-პირეტროიდები
-მოქმედების მექანიზმი: კონტაქტურ-ნაწლავური ინსექტიციდი მოქმედებს მწერის ნერვულ სისტემაზე,არღვევს უჯრედის მემბრანას,იწვევს მავნებლის პარალიზებას და სიკვდილს.
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაშლი, მსხალი, ვაზი, ატამი, ხორბალი, სიმინდი, საძოვარი
გასანადგურებელი ობიექტი: ნოყოფიჭამიები, მსხლის ფსილა, ფოთოლხვევიები, ჭია, წურბელა, ბუგრი, პურის ხოჭოები, ფარვანა, კალიები.

დაცვითი ხანგრძლივობა 20 დღე.
გამოყენების რეკომენდაციის დაცვის შემთხვევაში არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას.
საშიშია ფუტკრებისთვის.