ბესტ ბაკირი 50 ს.ფ

  • ფასი:
    50
  • -სწრაფი მოქმედება
  • -ხანგრძლივი დაცვითი ეფექტი
-მოქმედი ნივთიერებები – სპილენძის ქლორჟანგი (მეტალური სპილენძი- 50%)
-კონტაქტური მოქმედების არაორგანული ფუნგიციდი.
-ბესტ ბაკირი გამოიყენება ვენახში ჭრაქის, ანთრაქნოზის, თესლოვანებში ქეცის და მონოლიოზის, კურკოვნებში – კლასტეროსპორიოზის, კომიკოზის, სიხუჭუჭის, პომიდორში და კარტოფილში- ფიტოფტოროზის, მაკროსპორიოზის და შავი ლაქიანობის წინააღმდეგ, აგრეთვე დეკორატიულ მცენარეებში ჟანგაროვანი დაავადებების წინააღმდეგ.
წონა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაზი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ქლიავი, ატამი, გარგარი, ბალი-ალუბალი, პომიდორი, კარტოფილი, ხახვი, კიტრი, დეკორატიული მცენარეები
დაავადება:ვაზის ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ქეცი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, მონილიოზი, ფიტოფტორა, ჟანგა, ლაქიანობა

ბესტ ბაკირი გამოყენების რეკომენდაციის დაცვის შემთხვევაში არ იწვევს ფიტოტოქსიკოზს კულტურებში. იგი დაბალტოქსიკურია ფუტკრებზე.