ბროდერი EC

  • ფასი:
    100
  • -მოქმედების ფართო სპექტრი, საიმედოდ იცავს თავთავიან კულტურებს ყველა გავრცელებული დაავადებისაგან
  • -უნივერსალურია გამოყენებაში
  • -გამოიყენება როგორც პროფილაქტიკური, ისე სამკურნალო მიზნით.
  • -საუკეთესო შედეგობა ნალექებისადმი
  • -შესაძლებელია ავია შესხურებაშიც
-მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 150 გრ/ლ + პროპიკონაზოლი 150 გრ/ლ . სისტემური მოქმედების კომბინირებული ფუნგიციდი თავთავიან კულტურებში გამოსაყენებლად.
-საუკეთესო შედეგის მისაღებად ბროდერი უმჯობესია გამოვიყენოთ დაავადების გავრცელების ადრეულ სტადიაზე.
-ბროდერი თავსებადია მარავალ ინსექტიციდთან და ფოთლოვანი კვების სასუქებთან კომბინაციაში.
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა:საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი,შვრია,ჭვავი

ობიექტი:ჟანგა, ნაცარი, სეპტორიოზი,ცერკოსპორიოზი, ფუზარიოზი,ლაქიანობა,მურა