კორემიქსი სკ

  • ფასი:
    150
  • -უნიკალური მოქმედება დაავადებათა გამომწვევების დიდი სპექტრის მიმართ
  • -მაღალეფექტური დაცვა 
-სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი.
-მოქმედი ნივთიერება: ბოსკალიდი (200 გრ/ლ) + კრეზოქსიმ მეთილი (100 გრ/ლ )
-მოქმედების სპექტრი : ნაცრების წინააღმდეგ.
-კორემიქსის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი- ბოსკალიდი, რომელსაც გააჩნია უნიკალური მოქმედება დაავადებათა გამომწვევების დიდი სპექტრის მიმართ - დამუშავებისას ნაწილი მოქმედი ნივთიერებისა რჩება მცენარის ქსოვილში და გადაადგილდება ტრანსლამინალურად და გამტარი კონების საშუალებით აკროპეტალურად, ნაწილი რჩება მცენარის ქსოვილზე გარედან. ბოსკალდი ახშობს გამომწვევის სასუნთქ უჯრედებს და არღვევს მის ენერგომიმართულებას.
-შემადგენელი კომპონენტი-კრეზოქსიმ მეთლი, თანაბრად ნაწილდება მცენარის დამუშავებულ ზედაპირზე და ნაწილობრივ ქსოვილების შიგნით.გარეთ დარჩენილი ნაწილი კი მაგრდება მცენარის ცვილისებრ ნაწილში და უზრუნველყოფს მაღალ მდგრადობას ატმოსფერული ნალექების მიმართ.
ზომა
რაოდენობა:
კორემიქსის გამოყენება ვაზის კულტურაში უნდა მოხდეს თანაყვავილედის ჩამოყალიბების ფაზაში. დანარჩნი 10-12 დღიანი ინტერვალებით.
კორემიქსის ხარჯვის ნორმა ვაზზე ნაცრის წინააღმდეგ არის 0,4-0,5 ლ/ჰა.