ევაკური

  • ფასი:
    2
  • -მრავალმხრივი სისტემური მოქმედება
  • -აქტიური ზრდის სტიმულატორი
  • -მცენარის სრული დაცვა (ფესვი, ღერო, ყლორტი, ფოთოლი, ნაყოფი)
-ორიგინალური მოქმედი ნივთიერების მქონე სისტემური ფუნგიციდი მრავალმიმართულებითი სისტემური მოქმედებით.
-მოქმედი ნივთიერება: პროპომოკარბ ჰიდროქლორიდი 770 გრ/ლ. ბოტრინი-უნივერსალური, ეფექტური და უსაფრთხო ფუნგიციდი, რომელსაც გააჩნია სპეციფიკური აქტივობა უმრავლეს ნაცრის და სიდამპლის გამომწვევი სოკოების წინააღმდეგ, რომლებიც აავადებენ თესლებს, ღეროებს, ფოთლებს და ნაყოფებს.
-მოქმედების მექანიზმი: ნიადაგურ ფუნგიციდად გამოყენების (ნიადაგის მორწყვა) შემთხვევაში იგი სწრაფად შთაინთქმება ფესვების მიერ და აკროპეტალურად (ქვემოდან-ზევით) გადანაწილდება მთელს მცენარეში, ხოლო ფოთლოვანი შესხურებისას იგი სწრაფად შთაინთქმება ბაგეებიდან ფოთოლში და ისე გადანაწილდება მცენარეში.
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა:კიტრი (ღია გრუნტი), კიტრი (დახურული გრუნტი),ჩითილები: პომიდვრის, კიტრის, კომბოსტოს, წიწაკის,ბადრიჯნის , საზამთრო, ნესვი 

დაავადება:პერენოსპოროზი (ჭრაქი), ფესვის სიდამპლე.