კასერ პრო

  • ფასი:
    24
  • -მდგრადობა ნალექებისადმი
  • -ხანგრძლივი და სისტემური მოქმედება
-სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. წყალხსნადი გრანულები.
-ქიმიური ნივთერება: ფამოქსადონი+ციმოქსანილი 22,5%+ 30%
-ქიმიური ჯგუფი:სტრობილურინები+ციანოაცეტამიდები.
-კასერ პრო -მაღალეფექტური ორკომპონენტიანი ფუნგიციდი სამკურნალო და პროფილაქტიკური მოქმედებით ვაზის,კარტოფილის,პომიდორის,კიტრის,ხახვის დასაცავად.

ორი კომპონენტი-ფამოქსადონი და ციმოქსალინი, ავსებს და აძლიერებს კასერპროს მოქმედებას. ფამოქსადონ უზრუნველყოფს პრეპარატის მდგრადობას ნალექებისადმი. ციმოქსანილი, როგორც ლოკალირ-სისტემური კომპონენტი, იჭრება ქსოვილში და უზრუნველყოფს მის მკურნალობას და პროფილაქტიკურ დაცვას.
სტანდარტურ კლიმატურ-ამინდობრივ პირობებში საჭიროა კასერპრო გამოვიყენოთ 10-12 დღიანი ინტერვალით,ხოლო ნალექიანი და მწვანე მასის სწრაფად ზრდის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით.

შესხურებიდან 3 საათის გასვლის შემდეგ მოსული ნალექი არ აკარგვინებს კასერპროს ეფექტს
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაზი,კარტოფილი,პომიდორი.კიტრი

დაავადება: ჭრაქი, ფიტოფტორა, ფსეუდოპერენოსპოროზი.