კორიტუსი 

  • ფასი:
    60
  • -კულტურის დაცვის მაღალი დონე მაღალი ინფექციური ფონის პირობებში
  • -დაცვითი და სამკურნალო თვისებები
  • -აქტიურია გამომწვევის მოზამთრე სტადიების წინააღმდეგ
  • -წვიმის მიმართ მდგრადი
  • -აუმჯობესებს პროდუქციის ხარისხს და ახანგრძლივებს მისი შენახვის ვადებს
-სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი. წყალხსნადი გრანულები.
-მოქმედი ნივთიერება: ციპროდინალი 500 გრ/კგ
-ქიმიური ჯგუფი:ანილინოპრიმიდინები
წონა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაშლი, მსხალი, ბალი, ალუბალი, ატამი, ვაზი

დაავადება: ნაცარი,ქეცი, კლასტეროსპოროზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი,ნაცარი,სიდამპლე,ჭრაქი.