მაქსიმუმი

  • ფასი:
    0
  • -იცავს მცენარეს როგორც ქსოვილის შიგნით (სისტემური მოქმედება), აგრეთვე ქმნის მცენარის ზედაპირზე დაცვით ბარიერს (კონტაქტური მოქმედება).
  • -მაქსიმუმისადმი პათოგენის გამძლე შტამპები არ არსებობს.
  • -მაქსიმუმით მცენარის დამუშავება დაავადების ნიშნების გამოჩენამდე უზრუნველყოფს მის სრულ დაცვას.
  • -მაქსიმუმი არ არის ტოქსიკური ფუტკრებისათვის.
-სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების უნიკალური ფუნგიციდი ვაზის ჭრაქის, კარტოფილის და პომიდორის ფიტოფტოროზის, კიტრისა და ხახვის ჭრაქის (პერენოსპოროზის) წინააღმდეგ.
-ფორმულაცია შეიცავს ორ აქტიურ ინგრედიენტს:
-დიმეტომორფს - 9% (სისტემური მოქმედების კომპონენტი).
-მანკოცებს - 60% (კონტაქტური მოქმედების კომპონენტი).
-ავანგარდი არის თანამედროვე ფუნგიციდი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ფიკომიცეტების კლასში შემავალი სოკოების წინააღმდეგ.

-აქვს ეკონომიური და ზუსტი ხარჯვის ნორმა 2 კგ/ჰა.
-ხანგრძლივი დაცვითი ხანგრძლივობა: 10-14 დღე.
-ავანგარდი დაბალტოქსიკურია მცენარისათვის.
-ავანგარდი რეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში
-უარყოფითად არ მოქმედებს გარემოზე.
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაზი, კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი (ღია და დახურული გრუნტი), ხახვი , თამბაქო .

დაავადება: ჭრაქი,  ფიტოფტოროზი, მაკროსპოროზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი.