სქაინერი

  • ფასი:
    40
  • -მაღალეფექტური ფუნგიციდი
  • -მოქმედების ფართო სპექტრი
-დაცვითი ხანგრძლივობა 8-14 დღე. გამომდინარე დაავადებიდან და ამინდობრივი პირობებიდან.
-მოქმედების სიწრაფე: მაღალი
-რეზისტენტობა: შემოთავაზებული რეკომენდაციით გამოყენებისას შეგუების პრობლემა არ წარმოიქმნება სამუშაო ხსნარი უნდა გამოვიყენოთ იმავე დღეს. პრეპარატი ინახება მშრალ საწყობში -5"C დან +35°C-მდე.
-შენახვის ვადა: გამოშვებიდან 3 წელი.
-პრეპარატი თავსებადია მრავალ ფუნგიციდთან, ინსექტიციდთან და აკარიციდთან.
წონა
რაოდენობა:
-უსაფრთხოების ზომები მუშაობისას, ტრანსპორტირებისას და შენახვისას: პესტიციდთან მუმაობისას აუცილებელია დავიცვათ საქართველოს კანონმდებლობის მიერ გათვალისწინებული პესტიციდების შენახვასთან, -ტრანსპორტირებასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები სოფლის მეურნეობაში პრეპარატთან მუშაობისას არ შეიძლება ჭამა, სმა , მოწევა და საღეჭი რებინის ღეჭვა. უცილებელია დამცავი -ტანსაცმლისა და სათვალის, ხელთათმანებისა და რესპირატორის გამოყენება, პრეპარატის ტრანსპორტირებისას იხელმღვანელეთ პესტიციდების ტრანსპორტირების ჩეულებრივი წესით.

შეინახეთ პრეპარატი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილზე. დახურულ ქარხნულ შეფუთვაში გრილ, მშრალ კარგად განიავებად ადგილზე. საცხოვრებელი გრემოსა და საკვები პროდუეტებისგან მოშორებით. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სინათლეს. შეინახეთ პრეპარატი მშრალ, ბნელ ადგილას 0°C-40°C ტემპერატურის პირობებში. არავითარ მემთხვევაში არ გამოიყენოთ პრეპარატის ცარიელი ტარა ნებისმიერი სხვა საჭიროებისათვის

პირველადი დახმარება: შესუნთქვისას დაზარარებული გაიყვანეთ სუფთა ჰაერზე. მიმართეთ ექიმს. კანზე მოხვედრისას დაუყონებლივ ჩამოიბანეთ სუფთა წყლის დიდი რაოდნობით.
თვალში მოხვედრისას დაუყონებლივ ჩამოიბანეთ სუფთა წყლის დიდი რაოდენობით. თუ გაღიზიანება გრძელდება - დაუყონებლივ მიმართეთ ექიმს. გადაყლაპვისას დალიეთ 1-2 ჭიქა წყალი. არ გამოიწვიოთ პირღებინება ექიმის რეკომენდაციის გარეშე. თუ ადამიანი უგონო მდგომარეობაშია, არ გადააყლაპოთ არაფერი, მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ მას ეტიკეტი.

მყიდველთა საყურადღებოდ: მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პრეპარატი შეესაბამება იმ ქიმიურ შემადგენლობას, რომელიც მითითებულია პრეპარატის ტარაზე თუ იგი ინახება მჭიდროდ თავდახურულ ქარხნულ შეფუთვაში. მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პრეპარატის არასწორი გამოყენებითა და შენახვით გამოწვეულ პირდაპირ და არაპირდაპირ ზარალზე. მწარმოებელი არ იღებს ვალდებულებას პრეპარატის არამიზნობრივი გამოყენების შედეგებზე და მყიდველის მიერ სხვა გამოხატულ ან ნაგულისხმევ ვალდებულებებზე გარდა ზემოთ აღნიშნულისა.