ტერდოკი

  • ფასი:
    60
  • -ხორბლის ნათესის საიმედო დაცვა შვრიუკას და სხვა მარცვლოვანი სარეველებისგან.
  • -კონკურენტების სწრაფი განადგურება
  • -გამოყენებაში უნივერსალური და მოქნილი
  • -ხარჯვის დაბალი ნორმა
  •  -თავსებადია ორლებნიანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდებთან.
  • -არ არსებობს შეზღუდვა თესლბრუნვაში შემდგომი კულტურების თესვისთვის.
-საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალში შვრიუკას და ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდი. ანტ
-მოქმედი ნივთიერება: კლოლნაფოპ-პროპარციდი+ანტიდოტე, 80+20 გრ/ლ
-შენახვიდ ვადა: 3 წელი დამზადებიდან

-მოქმედების მექანიზმი: ტერდოკი – სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი სწრაფად შთაინთქმება მცენარის ფოთლებიდან, ღეროდან და თანაბრად გადანაწილდება მის ქსოვილში. სარეველის აქტიური ზრდა ჩერდება ტერდოკის გამოყენებიდან რამოდენიმე საათში. თვალსაჩინო ნიშნები სარეველების განადგურებისა დგება 1-3 კვირის შემდეგ.
მასში შემავალი ანდტიდოტის საშუალებით ძალზედ მაღალია კულტურის ამტანობა და მისი გამოყენება შეიძლება კულტურის განვითარების ფაზეს მიუხედავად. შარეველების 2-3 ფოთლის ფაზიდან.

-გამოყენების რეკომენდაცია: საუკეთესო შედეგი მიიღწევა მაშინ, როდესაც სარეველები მასიურად აღმოცენებულია. გამოყენების შემდეგ აღმოცენებულ სარეველებზე არ მოქმედებს. არ არის რეკომენდებული, თუ წვიმა მოსალოდნელია უახლოეს 2 საათში. გამოიყენეთ მანმადე, სანამ კულტურა გადაეფარება სარეველებს.

ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი 

გასანადგურებელი ობიექტი: შვრიუკა, სხვა ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები