პატრული

  • ფასი:
    30
  • -არ არის ფიტოტოქსიკური კულტურისათვის
  • -მოქმედების ფართო სპექტრი: ისეთ სარეველებზეც, რომლებიც უძლებენ 2.4 დ ამინის მარილებს.
  • -სწრაფი და მთლიანი ხსნადობა წყალში, არ გააჩნია მტვერი.
-სისტემური მოქმედების მაღალეფექტური ჰერბიციდი საშემოდგომო ხორბალის და ქერის ნათესებში გავრცელებული ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი სარეველების ფართო სპექტრის წინააღმდეგ.
-მოქმედი ნივთიერება: მეტსულფურონ მეთილი 600 გრ/კგ.
-ქიმიური კლასი: სულფოლინშარდოვანები.
-პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერგირებადი გრანულები.
-მოქმედების მექანიზმი: პატრული-სისტემური მოქმედებით ხვდება მცენარეში ფოთლებიდან და ფესვებიდან, აჩერებს სარეველას უჯრედის დაყოფას და მათი ზრდა ჩერდება დამუშავებიდან რამოდენიმე საათში, ფოთლების ქლოროზი (გაყვითლება) და ნეკროზი (ხმობა) შეიმჩნევა 5-7 დღეში, ხოლო მთლიანი განადგურება ხდება 15-20 დღეში.
შესხურებიდან 3 საათის შემდეგ მოსული ნალექები მეტსის ეფექტურობაზე ვეღარ მოქმედებენ. 
წონა
რაოდენობა:
კულტურა: ხორბალი, ქერი 

სარეველა: ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანები