ხუფი

  • ფასი:
    1.2
  • -საუკეთესო ფასი
  • -მასიურია
  • -დამზადებულია PE100 მასალისგან
  • -მუშაობს 3-ჯერ მეტ ხანს ვიდრე მისი სხვა ანალოგები
  • -ზუსტი ზომა
ხუფი კომპრესიული, გამოიყენება პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების ბოლოების დასახშობად, როგორც სასმელ წყალში ასევე საირიგაციო სისტემებში. წარმოდგენილია სხვადასხვა ზომებში. 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110mm
მწარმოებელი GPA -თურქეთი
ზომა
რაოდენობა:
კომპრესიული ფიტინგების შეძენისას, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ზომის სიზუსტეს, მასალის მასიურობას და სისუფთავეს, აღნიშნული პროდუქტი 100%-ით აკმაყოფილებს ყველა აღნიშნულ პარამეტრს