კამბიტი

  • ფასი:
    0
  • -სწრაფი მოქმედების ფუნგიციდი
  • -საიმედო დაცვა
  • -ეფექტური დაბალი ტემპერატურის პირობებში
-ლოკალურ-სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხეხილში, ვენახში, ბოსტნეულ კულტურებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. მოქმედების განსაკუთრებულად დიდი არეალით.პროგრესის მოქმედება არ არის დამოკიდებული ტემპერატურულ პირობებზე. მისი გამოყენება შეიძლება კულტურის განვითარების ყველა ფაზაში. იგი ძალიან მდგრადია ნალექებისადმი ჩამორეცხვისაგან. არ არის ფიტოტოქსიკური.
-მოქმედი ნივთიერება: კრეზოკრიმ-მეთილი (500 გრ/კგ).
-პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები.

მოქმედების მექანიზმი: პროგრესის შემადგენლობაში სტრობილურინების კლასის ნივთიერება კრეზოქსიმ მეთილი, იგი ახშობს სუნთქვის პროცესს სოკოს უჯრედებში, დამუშავებისას მოქმედი ნივთიერება გაზურ ფაზასთან ერთად გადანაწილდება მცენარის ორგანოებში, ხოლო გარედან მცენარეზე ქმნის მტკიცედ მიწებებულ ზედაპირულ მარაგს, რის საშუალებითაც უზრუნველყოფილია პრეპარატის დიდი მდგრადობა ატმოსფერული ნალექების მიმართ. ამავე დროს ნალექის მოსვლასთან ერთად კრეზოქსიმ-მეთილის მარაგი მუდმივად თავისუფლდება დაიწყებს მოქმედებას.
პროგრესი ახშობს სპორებისა და აპრესორიების წარმოქმნის პროცესს და აჩერებს ავადმყოფობის შემდგომ განვითარებას
ზომა
რაოდენობა:
კულტურა: ვაშლი, ვაზი, კიტრი, პომიდორი, წიწაკა

დაავადება: ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლების სილაქავე, ჭრაქი, ფიტოფტორა.